Retour & Service

Retourzendingen
Het is mogelijk dat u een onjuiste of verkeerde bestelling heeft geplaatst. Of dat de producten in defecte staat bij u worden afgeleverd door schade van het transport of andere redenen. Deze producten kunnen geretourneerd worden aan OPAL Associates BV, mits de onderstaande procedure volledig wordt aangehouden en mits er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Onderstaande procedure is ook opgenomen in de algemene voorwaarden.


Retouraanvraag
Retouraanvragen dienen schriftelijk, via deze website, te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en reden van retouraanvraag.

 • Retouraanvragen dienen binnen een termijn van 5 dagen na aankoop van de betreffende zaken te zijn ingediend.
 • Retournering van het geleverde kan alleen geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door OPAL Associates BV. OPAL Associates BV behoudt zich het recht om aanvragen niet te honoreren.
 • Beantwoording van retouraanvragen door OPAL Associates BV gebeurt schriftelijk en/of via email.
 • Bij goedkeuring om het product aan OPAL Associates BV terug te zenden, wordt aan de afnemer een retournummer (RMA-nummer) toegekend. Dit RMA-nummer is geldig gedurende een termijn van 5 dagen vanaf de datum van goedkeuring.

Retourzenden

 • Gedurende voornoemde termijn van 5 dagen dienen de te retourneren zaken bij OPAL Associates BV op onderstaand afleveradres te worden afgeleverd.
 • Bij het terugzenden dient het RMA-nummer duidelijk te worden vermeld op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Goederen zonder een geldig en duidelijk vermeld RMA-nummer worden ongeopend geretourneerd.
 • De retourzending dient voldoende te zijn gefrankeerd. De kosten van het terugzenden zijn voor de afnemer.
 • Het risico en het bewijs van verzenden berusten bij de afnemer. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden.
 • Verbruiksartikelen zoals etiketten, printlinten, kaartjes en cartridges kunnen niet worden geretourneerd. 

Correcte verzending

 • Geretourneerde zaken dienen bij OPAL Associates BV compleet te worden geretourneerd met alle geleverde en bijbehorende zaken zoals handleidingen, kabels, garantiebewijzen, verpakkingsmaterialen, etc. zoals deze zijn geleverd aan de afnemer en zoals correspondeert met het artikelnummer aangegeven op de factuur/opdrachtbevestiging en op de retouraanvraag.
 • Enkel geretourneerde zaken die onder vermelding zijn van een retournummer, compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. Hiervoor wordt een omdoos aangeraden.
 • Na ontvangst van de goederen worden de producten op bovengenoemde voorwaarden gecontroleerd. U ontvangt een bevestiging voor het wel of niet correct ontvangen van de goederen bij OPAL Associates BV.

  Het adres voor uw retourzending is:
  OPAL Associates BV
  o.v.v. (uw RMA-nummer)
  Kerkenbos 1019
  6546 BB Nijmegen
  Nederland

Kosten retourzenden

 • De kosten voorkomend uit de verzending van de geretourneerde zaken zijn voor rekening van de afnemer;
 • OPAL rekent handelingskosten om de RMA in behandeling te nemen;
 • Afhankelijk van de situatie, producten en case kan OPAL Associates BV kosten berekenen voor het terugontvangen van de goederen. Normaal geldt 15% van de verkoopwaarde van de geretourneerde producten met een minimum bedrag aan kosten van € 60,-. Deze kosten worden verwerkt in de te ontvangen creditnota.
 • Retourzendingen die niet aan bovengenoemde condities voldoen, worden niet geaccepteerd.

Klachten

 • Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U ontvangt van uw klacht geen ontvangstbevestiging, maar we zullen binnen 14 dagen inhoudelijk reageren.
 • Indien u als zakelijke klant niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ter bemiddeling voorleggen aan Thuiswinkel (via www.thuiswinkel.org).